Giới thiệu khái quát về Khu di tích lịch sử Kim Liên
Quê hương chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người chiến sĩ xuất sắc của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, vì hoà bình tự do và tiến bộ xã hội trong lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới đương đại. Nhân dân Việt Nam suy tôn Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Người Việt Nam đẹp nhất”, tiêu biểu cho tinh hoa, khí phách của dân tộc. Thế giới tôn vinh Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất”. Những địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống, hoạt động ở trong nước hay nước ngoài đều trở thành di sản quý báu.

Bảo tàng 3D này sẽ giới thiệu về Khu di tích Kim Liên là một trong những di tích đặc biệt quan trọng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi đây lưu giữ những hiện vật, những kỷ niệm về gia đình, thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hai lần Người về thăm quê. Với nhiều di tích đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia, hơn nữa thế kỷ qua Khu di tích Kim Liên đã trở thành một trong những điểm di tích lịch sử văn hóa - du lịch thiêng liêng, một địa chỉ đỏ trong mỗi người dân Việt Nam và bạn bè Quốc tế. Khu di tích lịch sử Kim Liên gồm nhiều cụm di tích:
Cụm di tích Hoàng Trù, nơi sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 5 năm đầu tuổi thơ Người đã sống với ông bà ngoại, bố mẹ anh chị và bà con lối xóm, gồm có các di tích:
 • Nhà cụ Hoàng Xuân Đường
 • Nhà gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Chùa
 • Nhà thờ chi họ Hoàng Xuân
Cụm di tích Làng Sen nơi Người đã sống với gia đình từ năm (1901 - 1906), và nơi đã ghi dấu kỷ niệm hai lần Người về thăm quê gồm có các di tích:
 • Nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
 • Di tích Giếng Cốc
 • Di tích Lò rèn Cố Điền
 • Di tích nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm (Ông nội Chủ tịch Hồ Chí Minh)
 • Di tích nhà thờ họ Nguyễn Sinh
 • Di tích nhà Cử nhân Vương Thúc Quý(Thầy dạy học của Bác Hồ).
 • Di tích Núi Chung
 • Di tích Sân vận động, Cây đa, Đền Làng Sen
Khu mộ bà Hoàng Thị Loan (Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh) ở núi Động Tranh thuộc dãy Đại Huệ, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn.
Với quần thể Di tích - nơi lưu giữ và phát huy những di sản về thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hai lần Người về thăm quê, Khu di tích Kim Liên sẽ mãi mãi là quê chung của đồng bào, đồng chí cả nước và bạn bè Quốc tế.